مقدمه شعبده بازی یک هنر باستانی و کهن است که تلفیقی از هنر و علم می‌باشد. در دنیای امروز و با پیشرفت علم نیز ترفند‌های شعبده بازی به بی نهایت رسیده است و با وجود قدمت آن هنوز هم افرادی هستند که به یادگیری تردستی و شعبده بازی علاقه‌مند می‌باشند و قصد یادگیری آن را