شعبده بازی زمان اولین شعبده بازی که ثبت گردیده است به حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. طبق حکاکی‌های کشف شده در مصر باستان شعبده بازان با تردستی‌های خود در مقابل شخص اول دربار یعنی پادشاه او را سرگرم می‌کردند. این شروع اولین ترفند‌های تاریخ شعبده بازی بوده است و هدف آن